consultant online
 • Technical Dept
 • ( +84907668850 )
 • Sales Dept
 • ( 08.37262687 )
Video
Visitor statistics
 • 27
 • 44
 • 919
 • 82898

Manual cashew shelling equipment
 • MEKONG-CTB01
 • Việtnam
 • L/CT/T
 • 15 kg/hour
 • 1200x1000 x 800 mm
 • 20 kg

The equipment use by hand and leg to control for shelling raw cashew, for capacity depend of skill of labour
Specification:
– One set is including: 1 table, 2 machines, 2 chairs for 2 people dealing with it, Capacity: 4 kg/hour (one lady)
– By hand/leg
– Rate broken: <5% (depend skill of lady)
– Rate Finish: 90-95 %

—————————————————————

Thiết bị cắt thủ công dùng tay và chân để cắt, năng suất phụ thuộc vào kỹ năng của công nhân
Thông số kỹ thuật:
– Vận hành: tay chân
– Tỉ lệ bể: <5% (phụ thuộc vào kỹ năng của công nhân)
– Tỉ lệ thành phẩm: 90-95 %